Organisatie

Hoe is de Ruilkring Hengelo georganiseerd?
Onze Ruilkring is een vereniging, die ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel. Dit houdt in: openbaarheid van bestuur, met jaarvergadering en jaarverslag. Het bestuur wordt gevormd door de Kerngroep. Als taak heeft zij: het voorzitterschap, het secretariaat en de administratie van noabers en euro’s. Ook zorgt zij voor de dagelijkse gang van zaken en het organiseren van bijeenkomsten.

Daarnaast hebben we in Hengelo een handelsbevorderaar, die bij stagnerende handel activeert en begeleidt. De P.R. (public relation) zorgt voor de interne en externe contacten en het informeren, aannemen en begeleiden van nieuwe leden. Alle informatie – over vraag en aanbod, spontane acties en tussentijdse wijzigingen – wordt via email verspreid.
Tenslotte is er de mogelijkheid tot advies gecreëerd middels de PP-groep (Proaters Prakkezasie). Hierbij is altijd één lid van de Kerngroep aanwezig om de communicatie zo effectief mogelijk te laten zijn.

Werken alle ruilkringen hetzelfde?
Nee, er zijn zeker verschillen. In Nederland bestaan zo´n honderd LETS-systemen en er komen er nog elk jaar bij. Zie hiervoor www.letscontact.nl. Elke ruilkring is vrij in zijn eigen organisatie.

Wat is het doel van de Ruilkring?
De Ruilkring Hengelo wil milieuvriendelijke uitwisseling van goederen en diensten stimuleren en mogelijk maken voor iedereen. Voor het welslagen van de uitwisseling is het belangrijk, dat men elkaar persoonlijk kent. Het vertrouwen in elkaar maakt dat het systeem werkt.
De Ruilkring heeft niet alleen een economische, maar ook een sociale functie. Je leert namelijk via de Ruilkring andere mensen kennen, die je normaal gesproken niet ontmoet. En je kunt gebruik maken van diensten en goederen, die je niet altijd met gewoon geld kunt betalen. Een televisie of koelkast repareren kost je waarschijnlijk 50 euro, terwijl je in de Ruilkring daarvoor mogelijk 10 tot 40 noabers betaalt.

Waar komt het idee van de Ruilkring vandaan?
Het idee komt uit Engeland, waarin de jaren twintig door het sluiten van twee kolenmijnen tegelijkertijd, veel werkeloosheid ontstond. Het eerste zogeheten LETS-systeem werd geïntroduceerd. LETS staat voor Local Exchange Trade System, in het Nederlands vertaald ´Lokaal Ruil Handels Systeem´. Omdat het slecht ging met de economie, bedacht iemand een lokale geldeenheid, die niet (zoals de nationale munteenheid) aan inflatie onderhevig was. Nu konden de mensen “zonder werk” werk voor elkaar doen, waar ze zelf beter van werden zonder dat het “écht” geld kostte, dat ze niet hadden. Zo ontstond een bloeiende alternatieve economie. Het LETS-systeem is daarna overal ter wereld in verschillende vormen geïntroduceerd. Kleinschaligheid is kenmerkend.

Hoe ontmoet ik andere deelnemers?
Vanuit het sociale ontstaat het economische: Je “moet” eerst mensen ontmoeten om ermee te kunnen handelen. Bij de Ruilkring Hengelo zijn hiertoe tal van mogelijkheden, zoals de jaarlijkse algemene ledenvergadering, de nieuwjaarsreceptie, de Koninginnedag-jaarmarkt, de maandelijkse kletscafés, de avonden bij Patty (een van de Ruilkringleden met een speciale ontmoetingsruimte), de fiets- en wandeltochten en de “nieuwelingenbijeenkomsten” (een aantal keren per jaar.

Verder de ontmoetingen die door ruilkringleden georganiseerd worden, zoals in 2006- 2007 de dag op de Witte Raaf in Denekamp, of het Lutters Drieluik. Wat al deze ontmoetingen inhouden kunt u in de Ruilgids vinden of op uw Email, als U lid bent van de Ruilkring Hengelo. Daarnaast bestaan er tal van groepjes, die een lang of minder lang leven beschoren zijn: de leesgroep, de hardloopgroep, de klaverjasgroep, de Reikigroep, de filosofiegroep, de dansgroep, de meditatiegroep of ………….vul zelf maar in. Wij vermoeden, dat wij hierin wel de meest bloeiende Ruilkring van Nederland zijn!

Hoe kan ik het beste handelen?
(Vooral voor de nieuwelingen onder ons het onderstaand stappenplan)

Stap 1: Leer je mede-ruilkringleden kennen.
Maak kennis met zoveel mogelijk leden. Als je elkaar kent kom je gemakkelijker tot  handelen. Het creëert vertrouwen en onder een praatje kun je je vaardigheden uit de doeken doen. Netwerken dus. Hoe je elkaar kunt leren kennen, daarvoor zijn verschillende mogelijkheden, die hierboven al zijn aangegeven. (Hoe ontmoet ik andere deelnemers?). Natuurlijk kun je ook iemand bellen voor een gesprek, op bezoek gaan en daarbij de handel met elkaar doornemen. Samen een klus aanpakken is meestal erg gezellig en kan ook leiden tot een goede kennismaking. Er is één ding, dat je beslist niet moet doen: Wachten, tot je door iemand wordt gebeld! Dus er zit niets anders op dan zelf contact te zoeken met je medeleden.

Stap 2: Enkele tips om noabers te verdienen.
Zorg, dat je iets aanbiedt, waar (veel) vraag naar is.
Naar een “luisterend oor” zal bijvoorbeeld niet veel vraag zijn. (Binnen de Ruilkring Hengelo zijn profs aanwezig.)
Grote vraag is er naar praktische zaken, zoals klussen in en om het huis, pc-hulp, tuinwerk, schoonmaken, strijken, koken en bakken (voeding). Bedenk zelf eens iets nieuws. Als je wel aanbod hebt, maar (bijna) geen mens reageert daarop, praat er dan eens met een ander Ruilkringlid over. Aan te bevelen is de Handelsbevorderaar.
Vraag aandacht voor wat je aanbiedt.
Maak reclame d.m.v. een Noabertje (advertentie) in de Ruilgids. Een maximum van 2 per keer is gratis.Daarna betaal je 5 noabers per keer. Je kunt ook een advertentie op de site zetten. Dat kost je 1 noaber per maand. Deze noabers worden automatisch door de administratie afgehouden.
Wat natuurlijk ook altijd kan is een mail sturen naar alle leden, via de PR (Kitty). Dit is gratis.
Benader rechtstreeks (per telefoon) de mensen in de Vraag- en Aanbodlijst.
Deze lijst staat in de Ruilgids, waarvan je denkt, dat ze jouw diensten nodig kunnen hebben.
In de telefoonlijst van de Ruilgids zie je in de eerste kolom welk lid een hoog positief saldo heeft. Vraag bijvoorbeeld deze persoon, of die een klus voor je heeft. Hij/zij weet, hoe je noabers kunt verdienen en hij/zij heeft noabers om uit te geven: dus de goede persoon voor jou.
Verhandelen van tweedehands goederen: Je hebt een artikel in de aanbieding, bv boeken of cd’s. Bedenk vooraf, hoeveel noabers je hiervoor wilt vragen. Breng dit aanbod onder de aandacht van de leden, door een noabertje in de Ruilgids, een mail naar alle leden, of neem de goederen mee naar de bijeenkomsten. De Koninginnedag-jaarmarkt is natuurlijk ook een mogelijkheid. Onderhandel dan met de belangstellende over de vergoeding.
Uitlenen van spullen/ apparaten: Stel vooraf vast, wie er verantwoordelijk is bij schade, verlies of diefstal. Op wiens verzekering kun je een beroep doen, wanneer dat nodig blijkt te zijn. Ook de huurprijs en de uitleentermijn stel je vooraf vast. Het is natuurlijk het beste, het geleende artikel meteen na gebruik terug te brengen naar de eigenaar.
Organiseer eens een activiteit voor je medeleden. Mogelijkheden zijn bv lekker eten maken, workshop/ lezing geven over een bepaald onderwerp, fiets-/ puzzel-/ wandeltocht uitzetten, film vertonen, spelletjesmiddag, zangavond, crea-avond, gezondheidsbeursje, wijnproeverij, Sinterklaasavond organiseren. Wees creatief in het bedenken van activiteiten.
Ook kun je samen een activiteit organiseren. Je verdient misschien iets minder noabers, maar je komt samen wel op leuke ideeën en het is gezelliger.
Vind je het moeilijk iets te bedenken of te organiseren, maar je ziet het wel zitten om het te doen, neem dan contact op met de Kerngroep of de Handelsbevorderaar. Ze willen je met alle plezier helpen.
Of wees deelnemer bij bv. de gezondheidsbeurs of de Koninginnedag-jaarmarkt.

Stap 3: Je hebt een klus.
Als je nog niemand kent, die deze klus voor je kan doen, kijk je in de Ruilgids bij de Vraag- en Aanbodlijst. Het beste is je vooraf ervan te verzekeren, dat deze persoon goed werk levert. Je kunt dit navragen bij andere leden, de kerngroep of de handelsbevorderaar. Vooral de laatste twee zijn meestal op de hoogte van de kwaliteiten en de handelsbalans van alle Ruilkringleden.

Je hebt een aanbieder gevonden. Nu kijk je samen of deze persoon de klus wil/aankan of eventueel hulp nodig heeft van een ander lid. Wees heel duidelijk in hoe je het precies wilt. Zo voorkom je teleurstellingen achteraf. Bij een grote klus maak je een stappenplan in bv. dagdelen. Op die manier houd je het leuk en overzichtelijk.
Nu bepaal je samen de vergoeding.

Stap 4: De vergoeding
Bij elke ruil van diensten reken je af in punten. Bij ons heten die noabers.
Spullen, materialen, benodigdheden reken je af in noabers en/of geld. Maak je onkosten bij het verlenen van diensten (benzine, gebruik gereedschap/ oven, ingrediënten bij het koken en bakken) dan kun je daar vanzelfsprekend geld voor vragen, maar spreek dit vooraf met elkaar af.
De richtlijn is 20 noabers per uur. Dat komt overeen met 10 euro. Minder mag wel, meer mag niet. Reistijd en pauzes tellen niet mee. Je krijgt alleen noabers voor de tijd, dat je daadwerkelijk werkt. Het voordeel van deze regeling is, dat je niet op hete kolen zit, wanneer iemand heel lang koffiedrinkt. Het kost je dan geen noabers.
Voor de organisatie van een activiteit voor de gehele Ruilkring wordt een extra vergoeding in noabers uitgekeerd. Voorwaarde is, dat vooraf overleg wordt gepleegd met de kerngroep over datum, voorbereiding en dergelijke.

Stap 5: De Cheque
Er moet altijd een cheque worden uitgeschreven. Dit om het overzicht over de handelsbalans, vraag en aanbod te behouden.

De cheque zelf:
Bij aan vul je de naam in van de persoon, zoals die in de Ruilgids staat vermeld en die de noabers heeft verdiend.
Bij van de naam van de persoon, die de noabers moet gaan betalen. In principe schrijft
die ook de cheque uit.
Bij dienst welke klus er is verricht
Bij bedrag het aantal noabers
De handtekening van de persoon, die moet betalen.

Deze cheque geef je aan de ”klusser”. Het reçu is voor je eigen administratie.
De “klusser” zorgt er zelf voor, dat zijn cheque bij de noaberadministratie komt. Ook kan hij/zij de cheque in de brievenbus van de Natuurwinkel, aan de Wetstraat deponeren. De cheque moet binnen een half jaar worden ingeleverd.